XML: RSS Feed

Boekhoudschema voor vereniging van mede-eigenaars

Verenigingen van mede-eigenaars moeten vanaf 2013 een boekhouding voeren volgens het model van ‘minimum genormaliseerd rekeningenstelsel’, dat zopas gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad (BS dd. 03/08/2012, p. 45961). Het model is verplicht voor elke mede-eigendom die minstens 20 kavels omvat (kelders, garages en parkeerplaatsen niet inbegrepen).

De syndici moeten dit nieuwe boekhoudschema gebruiken vanaf het eerste boekjaar dat start na 31 december 2012. Bij een mede-eigendom van minder dan 20 kavels mag de syndicus nog altijd een vereenvoudigde boekhouding voeren.

« Eigen verwarmingssyst… | NIEUWE DEADLINE Reg… »